Praca koncepcyjna

W pierwszej fazie prac przygotowuję koncepcję układu projektowanego wnętrza. Wraz z Państwem wybieram materiały i przygotowuję zestawienie cenowe (kosztorys) oraz wstępną wizualizację. Na podstawie ewentualnych uwag, które zostaną mi przekazane, przygotowuję ostateczną wersje projektu. Praca koncepcyjna jest jednym z najważniejszych etapów projektu, warto zatem dokładnie przeanalizować proponowane rozwiązania i nanieść poprawki zanim przystąpimy do realizacji.