Nadzór i wykonastwo

W zakresie moich obowiązków jest nadzorowanie każdego z etapów prac remontowo-budowlanych, współpraca z wykonawcami oraz pomoc w wyborze kolejnych ekip. Nadzór to nie tylko kontrola nad zgodnością prac wykończeniowych z wcześniejszym projektem oraz jakością tychże prac. To także koordynowanie pracy ekipy, stały kontakt z nią w celu śledzenia postępu prac a w razie konieczności spotkania na budowie w celu wyjaśnienia niejasności.